Jak zostać ratownikiem?

Zawód ratownika wodnego należy z pewnością do szalenie wymagających – osoba go wykonująca bierze przecież codziennie odpowiedzialność za ludzkie życie. Ów psychiczny ciężar nie odstrasza jednak wielu młodych ludzi, którzy co roku zgłaszają się na kursy przygotowujące do pełnienia funkcji ratownika. Popularność tej profesji można wytłumaczyć głównie niesłabnącym zapotrzebowaniem na ratowników – i to zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Warunki wstępne

Zanim kandydat zostanie dopuszczony do kursu, musi spełniać szereg podstawowych warunków. Przede wszystkim – co oczywiste – powinien prezentować ponadprzeciętne umiejętności pływackie, a także cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym oraz psychiczną odpornością. Wymaga się od niego również pełnoletności; osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w kursie, o ile osiągną wiek 18 lat najpóźniej w dniu egzaminu końcowego.

Kurs ratownika wodnego posiada charakter odpłatny. Jego koszt oscyluje w granicach tysiąca złotych, a przystąpienie do szkolenia wiąże się najczęściej z obowiązkowym wstąpieniem w szeregi regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

Przebieg kursu

Kursy ratownicze składają się z minimum sześćdziesięciu trzech jednostek dydaktycznych, z czego dwadzieścia poświęca się teorii, czterdzieści trzy zaś – praktyce. Liczba godzin może zostać zwiększona zgodnie z zapotrzebowaniem danej grupy kursantów. Zajęcia odbywają się nie tylko na pływalniach, lecz także na wodach otwartych.

Rozplanowanie kursu zależy wyłącznie od organizatora: zajęcia można przeprowadzić np. w ciągu trzech weekendów, dopuszczalne jest jednak również rozłożenie ich na cały rok. Niezależnie od sposobu organizacji kursu, dyplomy uzyskane po jego zakończeniu posiadają równorzędny charakter.

Egzamin końcowy

Egzamin na zakończenie kursu składa się z części teoretycznej (trzydzieści pytań testowych jednokrotnego wyboru) oraz praktycznej (pływanie na basenie i na wodach otwartych, połączone z symulacją akcji ratowniczej z wykorzystaniem manekinów).

Osoby, które nie zaliczyły którejś części testu, mogą podejść do niej ponownie. Po drugiej wpadce kurs uznaje się jednak za definitywnie oblany, a chęć kolejnego przystąpienia do egzaminu wiąże się z koniecznością powtórzenia całego cyklu szkoleniowego – oraz, uiszczenia standardowej opłaty.

Zainteresowanych tematem zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie: wopr.rzeszow.pl

>